(+31) 85 201 9327 info@easy-support.nl

De schaderegistratie database kan tijdens Fiber To The Home projecten de gemaakte graafschades registreren. Tevens kan er middels diverse rapportages zichtbaar worden gemaakt of de schadetrent toeneemt danwel afneemt. Zo kan er gerichter gestuurd worden op het zo min mogelijk veroorzaken van graaf schades.

De database is ontwikkeld in Microsoft Access